Oppvekst og kultur

Barn oppvekst og kultur

Nordreisa kommune har full barnehagedekning, og 10 barnehager dekker store deler av vår langstrakte kommune. Det er ett hovedopptak, men løpende opptak gjøres ved behov.

Grunnskolene har et godt og trygt læringsmiljø. Det er skoletilbud også i distriktene.

Flere skoler tilbyr også skolefritidsordning (SFO). Du må søke om opptak til SFO-ordninger. Den enkelte skole som har tilbudet gjør opptaket.

Nordreisa kommune har også en flott kulturskole som gir barn og unge opplæring i instrumenter, sang, dans etc. I tillegg gis det tilbud innen tegning, form og farge.

Les flere aktuelle saker om barn og unge her.


 

Les mer om skolene og barnehagene våre på linkene under.

 


Kontaktinformasjon

Sektorleder Bernt Eirik Sandtrøen, tlf. 775 88 006
E-post: bernt.eirik.sandtroen@nordreisa.kommune.no

Barnehagekonsulent Berit Kalseth, tlf. 775 88 007
 
Konsulent Gørill Gulbrandsen, tlf: 775 88 008
E-post: gorill.gulbrandsen@nordreisa.kommune.no

 

Web levert av CustomPublish AS