Oppvekst og kultur

Barn oppvekst og kultur

Nordreisa kommune har full barnehagedekning, og 10 barnehager dekker store deler av vår langstrakte kommune. Det er ett hovedopptak, men løpende opptak gjøres ved behov.

Grunnskolene har et godt og trygt læringsmiljø. Det er skoletilbud også i distriktene.

Flere skoler tilbyr også skolefritidsordning (SFO). Du må søke om opptak til SFO-ordninger. Den enkelte skole som har tilbudet gjør opptaket.

Nordreisa kommune har også en flott kulturskole som gir barn og unge opplæring i instrumenter, sang, dans etc. I tillegg gis det tilbud innen tegning, form og farge.

 


 

Les mer om skolene og barnehagene våre på linkene under.

 


Kontaktinformasjon

Sektorleder Siri Ytterstad, tlf. 775 88 006
E-post: siri.ytterstad@nordreisa.kommune.no 

Barnehagekonsulent Berit Kalseth, tlf. 775 88 007
 
Pedagogisk konsulent Edel Gulbrandsen, tlf: 775 88 019
E-post: edel.gulbrandsen@nordreisa.kommune.no

 

Web levert av CustomPublish AS