Ordfører

Ordfører Øyvind Evanger[1]
Fakta om ordføreren i Nordreisa:
Øyvind Evanger (Ap)
Adresse: Nordreisa kommune
Besøksadresse: Sentrum 17, 9151 Storslett
Postadresse: Postboks 174, 9156 Storslett
 
Telefon: 77 58 80 02
Mobil 91 78 95 48
 
Om ordføreren
Øyvind Evanger ble valgt inn som ordfører fra Arbeiderpartiets valgliste i konstituerende kommunestyremøte 16.10.2015. Han kommer fra jobb som systemansvarlig på IKT avdelingen på Storslett ved Nord Troms videregående skole.
 
Om ordførervervet
Ordføreren er kommunens fremste tillitsvalgte.
Formelt er ordføreren leder av kommunestyret, formannskapet og næringsutvalget. Ordføreren er kommunens juridiske person.
Ordføreren er generalforsamling i kommunale og interkommunale selskaper hvor kommunen har aksjer eller andeler. Ordføreren er kommunens representant til Kommunenes sentralforbund (KS). KS er kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Vervet innebærer også å være kommunens styrerepresentant i Nord-Troms Regionråd. Ordføreren er den personen som først og fremst representerer kommunen utad, og er vertskap når vi har besøk i Nordreisa. Ordføreren skal også være bindeledd mellom befolkningen og kommunen, og har møte- og talerett i alle politiske møter i kommunen.
Web levert av CustomPublish AS