Organisering

PPT for Nord- Troms ble omorganisert 01.01.2018. Fra da er det Kåfjord kommune og Nordreisa kommune som eier og driver tjenesten. Nordreisa er vertskommune med det ansvar og forpliktelser det medfører. Tjenesten er underlagt virksomhet for forebyggende tjeneste i Nordreisa kommune, og har et styre bestående av representanter for eierne og tjenesten. Styret har et overordnet ansvar for driften, mens fagleder og virksomhetsleder har det daglige ansvaret. Fagleder er sekretær for styret. Det er utarbeidet vedtekter som er vedtatt av kommunestyrene i Kåfjord og Nordreisa.

Web levert av CustomPublish AS