Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune skal arbeide etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet.

Eldrerådet

Eldrerådet er et særlovsorgan og en lovbestemt del av det kommunale system, og ble opprettet for å ivareta eldres interesser
Web levert av CustomPublish AS