Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune skal arbeide etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet.

Rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune skal arbeide etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet. Rådet skal kunne medvirke i kommunale plan- og utviklingsprosesser slik at funksjonshemmendes forhold kan blir ivaretatt, og slik at ”FN’s standardregler for like mulighet for mennesker med funksjonshemninger” kan følges opp på lokalplanet. Dvs. at Nordreisa blir en kommune for alle – universelt utformet
samfunn.

Klikk her for reglement for rådet for funksjonshemmede

 

Rådet for funksjonshemmede 2016-2019

Politiske representanter
Faste representanter                                                varamedlem
Trine Lise Haraldsdatter (Mdg)                                 Eva Gamst (H)
Harry Kristiansen (Ap)                                               Davida Olsen (Krf)
 
LHL Nordreisa:
Fast representant                                                      varamedlem
Ingar Elvebakken                                                      Margaret Reiersen

 

Nordreisa revmatikerforening:
Fast representant                                                       varamedlem
Åshild Blixgård                                                           Arvid Tvedt
                                                                                   Hedvig Bjørklund
 
Nordreisa handikapforening
Fast representant                                                       varamedlem
Iris Lunde                                                                  Jan Kåre Karlsen
 
Leder:             Harry Kristiansen (Ap)
Nestleder:       Åshild Blixgård

Møtepapirer

Klikk på møtedato for nedlasting av sakspapirer

2019

  Februar Juni    
Innkallinger 12.2.19 5.6.19    
Protokoller 12.2.19 5.6.19    

2018

  Jan Mai November
Innkallinger 26 29 28
Protokoller 26 29 28

 

  2017
Innkallinger 6.juni 4.desember
Protokoller 6.juni  
 
 
 
 
Web levert av CustomPublish AS