Skolens satsningsområde er:
• leselyst og leseforståelse
• pedagogisk bruk av skolebiblioteket
Aktiviteten på skolen er lagt opp etter et årshjul.

Skolen har seks lærere i hel- eller deltidsstillinger, en vaktmester og to renholdere i deltidsstillinger.

Skolen har SFO for elever i 1.-4. klasse.

Skolen har elevråd med elever fra 5.-7. klasse.

Foreldreutvalget er aktivt, og de bistår ofte skolen med praktiske gjøremål.