Rus- og psykisk helsetjeneste

Rus-og psykisk helsetjeneste har som hovedmål å forebygge og redusere og sikre hjelp til personer med rus- og psykisk helseplager. Tjenesten gir også råd og veiledning til familier i spørsmål vedrørende rus. Tjenesten  jobber med forebygging blant barn og ung og familier, både primærforebygging og sekundærforebygging og har et tett samarbeid med  tjenester som NAV, helsestasjon, barnevern, lege og øvrig helse tjenester.

Fagkoordinator er leder av forebyggende gruppe som består av politi, helsesøster og fagkoordinator for rus og psykisk helse. Dette er et lavterskeltilbud som  kan gi råd, veiledning, støttesamtaler og individuell oppfølging av ungdom med begynnende problematferd og deres foresatte. Tjenesten organiserer unge og rus forebyggende program i skolene, som også innbefatter fokus på foreldresamarbeid.

Med rus menes: alkohol, narkotika, medikamenter og spilleavhengighet.

Tjenesten administrerer tiltak rettet mot mennesker som sliter med rus og psykisk helse utfordringer etter Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester.  Dette innebærer:

  • Miljøterapeutisk oppfølging
  • Strategi og støttesamtaler
  • Råd og veiledning
  • Innsøking til rusbehandling
  • Oppfølging gravide rusmiddelmisbrukere
  • Legemiddelassistert rehabilitering
  • Tvangsinnleggelser
  • Oppfølging før, under og etter institusjonsopphold

Er du pårørende, se her

Du kan kontakte oss for en uforpliktende samtale på telefon:

  • Virksomhetsleder Elin Vangen, tlf 77 58 82 40
  • Fagkoordinator / psykiatrisk sykepleier Eilin Evensen Storaas, tlf 77 58 82 41

Nyttige linker:

 

Web levert av CustomPublish AS