Scooterløyper for rekreasjonskjøring

Åpne løyper og løypebeskrivelser

Nordreisa kommune har åtte godkjente snøscooterløyper som er åpen for fri ferdsel. Løypene er ikke åpne før de er merket og annonsert på denne siden. Gyldig løypetraséer er de som til en hver tid er merket med skilt og/eller stikker. Dette gjelder foran alle kartversjoner.

Løypa opp Gahperus, samt tilknytningsløypa til Kåfjord, er jfr forskrift, åpen t.o.m. 1.5. Alle de øvrige løypene er, jfr forskrift, åpne t.o.m. 4.5. Disse datoene gjelder så fremt ikke andre forhold oppstår, som f.eks rasfare, åpne vann og elver, eller ulemper for reindrifta.

Rasting på islagte vann

Beskrivelse av godkjente scooterløyper i Nordreisa er fastsatt i forskrift.

Veiledende kart over alle scooterløyper i Troms og Finnmark

Løype nr Strekninger

GPS logg løype

Åpen/stengt
1

Gahperus - Somájávri

Gapherus - Somas 2019.gpx

Stengt
  Sammenbindingsløype Geatkkuluoppal - kommunegrensen Gáivuotna - Kåfjord   Stengt
2

Oksfjord - Kautokeino:
Stengt fra parkeringsplassen ved E6 til Vassbotn, åpen videre fra Vassbotn til grense Kautokeino.

 

Stengt.

3 Røyelen - tilknytning Oksfjord/Kautokeino   Stengt
  Gjenåpnet Ragaskrysset til Ragasjavre og til krysset til Oksfjordløypa pga stor skredfare  

Stengt

4

Svartfoss bru - løype Oksfjord/Kautokeino:
Løypa er også merket til Mollisjavri og grense Kvæanangen

  Stengt
5 Sammenbindingsløype Svartfoss bru - Gahperus   Stengt
6 Sappen - Svartfossløypa   Stengt
7 Rotsundelv - Sikkajávri - Gievdnejárvi   Stengt

OBS! Nedlasting av fil for GPS-logg fungerer best i nettleseren Google Chrome.

Web levert av CustomPublish AS