Rasting på islagte vann

Beskrivelse av godkjente scooterløyper i Nordreisa er fastsatt i forskrift.

Veiledende kart over alle scooterløyper i Troms og Finnmark

Løype nr Strekninger

GPS logg løype

Åpen/stengt
1

Gahperus - til løypeslutt Somájávre

Gapherus - Somas 2019.gpx

Åpnet 16.01.20
  Sammenbindingsløype Geatkkuluoppal - kommunegrensen Gáivuotna - Kåfjord   Åpnet 9.12.19
2

Oksfjord - Kautokeino:
Løypa er åpnet fra parkeringsplass ved E6, over Oksfjordvannet og til Sivra

 

Åpnet 17.01.20

3

Fra løypestart Røyelen -  Ragaskrysset til Ragasjávre.

OBS! Steiner i løypa

  Åpnet 8.11.19
  Fra Ragaskrysset til krysset Oksfjordløypa Stegnt grunnet skredfare.  

STEGNT 23.01.2020

4

Svartfoss bru - løype Oksfjord/Kautokeino:

OBS Lite snø fra Langmyra og over kanten.

  Åpnet   8.12.19
5 Sammenbindingsløype Svartfoss bru - Gahperus   Åpnet 05.12.19
6 Sappen - Gahperus løypestart   Åpnet 15.11.19
7 Rotsundelv - Sikkajávri - Gievdnejárvi   Åpnet 06.01.20

OBS! Nedlasting av fil for GPS-logg fungerer best i nettleseren Google Chrome.