Rasting på islagte vann

Beskrivelse av godkjente scooterløyper i Nordreisa er fastsatt i forskrift.

Veiledende kart over alle scooterløyper i Troms og Finnmark

Løype nr Strekninger

GPS logg løype

Åpen/stengt
1

Gahperus - Somájávri

Gapherus - Somas 2019.gpx

Stengt
  Sammenbindingsløype Geatkkuluoppal - kommunegrensen Gáivuotna - Kåfjord   Stengt
2

Oksfjord - Kautokeino:
Stengt fra parkeringsplassen ved E6 til Vassbotn, åpen videre fra Vassbotn til grense Kautokeino.

 

Stengt.

3 Røyelen - tilknytning Oksfjord/Kautokeino   Stengt
  Gjenåpnet Ragaskrysset til Ragasjavre og til krysset til Oksfjordløypa pga stor skredfare  

Stengt

4

Svartfoss bru - løype Oksfjord/Kautokeino:
Løypa er også merket til Mollisjavri og grense Kvæanangen

  Stengt
5 Sammenbindingsløype Svartfoss bru - Gahperus   Stengt
6 Sappen - Svartfossløypa   Stengt
7 Rotsundelv - Sikkajávri - Gievdnejárvi   Stengt

OBS! Nedlasting av fil for GPS-logg fungerer best i nettleseren Google Chrome.