Service- og personaltjenester

Velkommen til service- og personaltjenester 

Vi ønsker alle velkommen innom! Bruk gjerne våre nettsider, men vi ønsker også å være i kontakt med deg ansikt til ansikt. Service- og personaltjenester er etatenes veiviser til innbyggerne og ansatte, og bidrar til at offentlige tjenester blir lettere tilgjengelig for alle.

  Service- og personaltjenester består av bl. a. følgende hovedenheter: 
 1. Kundetorg
 2. Politisk sekretæriat inkl. valgadministrasjon
 3. Sekretæriat ansettelsessaker - Personalbehandling - Tilsettinger - Lønnsforhandlinger - Overordnet kompetanseplan- Overodnet HMS-arbeid - koordinering av arbeidsgiverpolitikken, Koordinering av kvalitetssystemarbeid - Koordinering av kommunens internkontrollarbeid
 4. Saksbehandling politikk, ansettelser, alkoholsaker
 5. Beredskapsansvar
 6. Koordinering av høringsuttalelser
 7. Sentralarkiv og postmottak
 8. Arkivplan
 9. Informasjonspunkt og saksbehandling
 10. Strategisk informasjon og kommunikasjon
 11. Boligkontor
 12. Rådmannens stab- og støttetjeneste

Informasjon til og fra hele organisasjonen går igjennom service- og personaltjenester, som også jobber mot hjemmesiden på internett, facebook og intranett. 

Boligkontoret administrerer kommunale startlån, boligtilskudd, samt gir veiledning i Husbankens tjenestetilbud, blant annet bostøtte.

Kundetorget på rådhuset kan kan bistå deg med bl.a. :

 • Åpningstider
 • Motta/fordele post til etatene
 • Kommunale vedtak, politisk sekretariat
 • Opplysninger om kommunale vedtekter/forskrifter, avgifts- og betalingssatser
 • Kopiering og laminering
 • Utleie idrettsanlegg, møterom med mer
 • Søknadsskjemaer for kommunale tjenester
 • Salg av bøker, finske stedsnavn, kvenske personnavn, kart, med mer
 • Billettsalg/forhåndssalg til enkelte kulturarrangement som konserter, gavekort til kino med mer
 • Kunnskapsprøver om alkohollovgivningen, Salg og skjenkebevilling.
 • Kunnskapsprøver om serveringsloven - (kan avlegge prøven skriftlig eller elektronisk online på Servcietorget) 
 • Informasjon/råd og veiledning om kommunale tjenester, noen saker kan du få svar på der og da, eller hjelp til hvordan du skal gå videre.
Åpningstider
Mandag - fredag kl 08.00-16.00 (1. oktober - 31. mars)
Sommertid:
Mandag - fredag kl 08.00-15.00 (1. april - 30. september)
 
Kontakt info:
Kommunehuset, Sentrum 17, 9151 Storslett
Tlf. Servicetorg
77 58 80 10
Tlf. Boligkontor 77 58 80 14
Telefaks: 77 77 07 01 
 
 
Web levert av CustomPublish AS