Service- og personaltjenester

Velkommen til service- og personaltjenester 

Vi ønsker alle velkommen innom! Bruk gjerne våre nettsider, men vi ønsker også å være i kontakt med deg ansikt til ansikt. Service- og personaltjenester er etatenes veiviser til innbyggerne og ansatte, og bidrar til at offentlige tjenester blir lettere tilgjengelig for alle.

Service- og personaltjenester består av bl. a. følgende hovedenheter: 

 • Kundetorg og informasjonsknutepunkt
 • Politisk sekretariat inkl.  valgadministrasjon
 • Sentralarkiv og postmottak
 • Kommunikasjons- og informasjonsarbeid rettet mot folkevalgte og innbyggere og ansatte (hjemmeside, facebook, twitter, Snapschat, instagram og andre sosiale medier)
 • Digital- og utviklingsansvar for kommunens elektroniske samhandling
 • Sekretariat kommunale vigsler
 • Boligkontor (startlån, boligtilskudd, bostøtte, veiledning)
 • Utleie av kommunale bygg og utsyr
 • Prøvested for kunnskapsprøver om alkohollovgivningen og serveringsloven
 • Personalbehandling - Lønnsforhandlinger - Overordnet kompetanseplan- Overodnet HMS-arbeid - koordinering av arbeidsgiverpolitikken 
 • Koordinering av kvalitetssystemarbeid 
 • Koordinering av kommunens internkontrollarbeid
 • Kommunedirektørens stab- og støttetjeneste

 

Informasjon til og fra hele organisasjonen går igjennom service- og personaltjenester, som også jobber mot hjemmesiden på internett, facebook og intranett. 
 
Boligkontoret administrerer kommunale startlån, boligtilskudd, samt gir veiledning i Husbankens tjenestetilbud, blant annet bostøtte.
 
Kundetorget på rådhuset hjelper deg med bl.a. :
 • Åpningstider
 • Motta/fordele post til etatene
 • Kommunale vedtak, politisk sekretariat
 • Opplysninger om kommunale vedtekter/forskrifter, avgifts- og betalingssatser
 • Kopiering og laminering
 • Utleie idrettsanlegg, møterom med mer
 • Søknadsskjemaer for kommunale tjenester
 • Salg av bøker, finske stedsnavn, kvenske personnavn, kart, med mer
 • Billettsalg/forhåndssalg til enkelte kulturarrangement som konserter, gavekort til kino med mer
 • Kunnskapsprøver om alkohollovgivningen, Salg og skjenkebevilling.
 • Kunnskapsprøver om serveringsloven - (kan avlegge prøven skriftlig eller elektronisk online på Servcietorget) 
 • Informasjon/råd og veiledning om kommunale tjenester, noen saker kan du få svar på der og da, eller hjelp til hvordan du skal gå videre.
Åpningstider
Mandag - fredag kl 08.00-16.00 (1. oktober - 31. mars)
Sommertid:
Mandag - fredag kl 08.00-15.00 (1. april - 30. september)
 
Kontakt info:
Kommunehuset, Sentrum 17, 9151 Storslett
Tlf. Servicetorg 77 58 80 10
Tlf. Boligkontor 77 58 80 14
Telefaks: 77 77 07 01 

 

Web levert av CustomPublish AS