Oksfjord SFO er samokalisert med Oksjord barnehage.

Søknadsfrist er 1.april, man søker elektronisk på kommunens hjemmeside http://www.nordreisa.kommune.no/sfo.136684.no.html

Vedtekter for SFO finnes her http://www.nordreisa.kommune.no/skolefritidsordning-sfo.147558.8721089.tkt.html