Skjema A-Å


A
Anmodning om forhåndskonferanse (KF-414)
Arbeids-/ gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn
Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn (KF-324)
Avkjørsel fra offentlig veg (PDF)
Avløsertilskudd ved sykdom mv (PDF)
Avslag på søknad - klage
Avslag på søknad - klage (KF-149)

B
Barnehage - Ny plass, endring og overflytting (KF-101-1942)
Barnehage - Permisjon og oppsigelse (KF-121B)
Boligspesifikasjon (PDF)

D
Delingssøknad (PDF)
Delingssøknad veiledning (PDF)
Dispensasjon fra byggegrense fra veg (PDF)

E
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom (PDF)
Egensøknad pleie og omsorgstjenester (PDF)

F
Ferdigmelding separate avløp (PDF)
Forenklet situasjonskart med naboliste / kartutsnitt (KF-335)
Fullmakt - Oversending av journal
Fyrverkeri - Handel og oppbevaring
Fyrverkeri - handel og oppbevaring (KF-114)

G
Gravemelding (PDF)

H
Høringsuttalelse (KF-340)

I
Innmelding skole
Innmelding skole (KF-130)
Innmelding skole (KF-130F)
Innsyn i byggesaksdokumentasjon (KF-293)

K
Konsesjon - søknad om konsersjon for erverv av fast eiendom(pdf)
Kontrollplan for viktige og kritiske områder (PDF)
Kulturarrangement - tilskudd
Kulturarrangement - tilskudd (KF-136)
Kulturmidler (KF-109D)

L
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Ledsagerbevis for funksjonshemmede (KF-110)
Lån/leie av gymnastikksal og skolelokaler
Lån/leie av gymnastikksal og skolelokaler (KF-291)

M
Melding om oppstart / ferdigstillelse av tiltak (KF-417)
Melding om tiltak (PDF)
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Musikk-/kulturskole - Opptak og utmelding
Musikk-/kulturskole - Opptak og utmelding (KF-172)

N
Nedsettelse/ettergivelse/utsettelse av skatt
Nedsettelse/ettergivelse/utsettelse av skatt (KF-210)
Næringsfondet - søknad om tilskudd

O
Omsetningsoppgave for alkohol (KF-134)

P
Parkeringsbevis for forflytningshemmede
Parkeringsbevis for forflytningshemmede (KF-125b)

R
Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574-1942)

S
Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
SFO - Ny plass, endring og utmelding
Skatteattest - melding om
Skatteattest - melding om (KF-131)
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
Skjøte
Skjøte (KF-315)
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-365-1942)
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-365)
Spesiell miljøtiltak i jordbruket - SMIL-søknald (PDF)
Startlån - tilskudd

T
Tillatelse til tiltak - søknad om (KF-418)
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)(KF-111)

U
Utslippstillatelse (PDF)
Uttalelse til plan

V
Vannmåleravlesing
Vannmåleravlesning (KF-224)
Vielse - bestilling (KF-620-1942)
Web levert av CustomPublish AS