Skjemaer

Henvisning

Her vil du finne ulike typer skjemaer som skal brukes ved henvisning til PPT

Når man henviser til PPT er det fordi skolen eller barnehagen trenger mer hjelp med å kunne legge tilrette for barnet/eleven, enn det skolen/barnehagen klarer innen odinære rammer. Det er viktig at de som arbeider med barnet har en god oversikt over hva de faktisk ser av barnets utfordringer, hva som har fungert av tiltak og hva som ikke har fungert. 

Dette grunnlagsmaterialet er det viktig for PPT å få oversikt over, når PPT skal gå videre å kartlegge barnets spesielle behov.  PPT har derfor utarbeidet en momentliste for skolene og en for barnehagene - som kan gi både lærerne/barnehageansatte og PPT en god oversikt over hva barnet kan og hvilke utfordringer barnet har.

Henvisningsskjema

Henvisningsskjemaene må skrives ut og sendes pr. post, da vi trenger underskrift fra kontaktlærer/pedagogisk leder, rektor og foresatte.

Henvisningsskjema ved behov for ny sakkyndig vurdering

Dersom eleven tidligere har vært henvist til PPT for Nord-Troms, og det bare er behov for en ny sakkyndig vurdering må det sendes nytt henvisningsskjema. Dette må sendes PPT pr post eller leveres inn. Da det er krav om underskrift fra foresatte, kontaktlærer/ped.leder og styrer/rektor.

Mal for pedagogisk rapport fra barnehagene, grunnskolen

Web levert av CustomPublish AS