Skolestart 22.august
 
Det nærmer seg skolestart og nytt skoleår.
 
Etter en lang sommerferie vil nok mange synes at det skal bli godt å komme i gang igjen.
Vi vil særlig ønske nye elever og foreldre/foresatte velkommen til skolen i Nordreisa, enten elevene begynner i 1.klasse, eller kommer flyttende til på et av de andre trinnene.
 
Alle klassetrinn begynner mandag 22. august klokka 08.30, og skoledagen varer som vanlig til klokka 14.00.
 
 
Skoleskyssen går som normalt til og fra oppstillingsplassen ved skolene.
 
Lærerne begynner onsdag 17.august og har tre planleggingsdager før elevene starter opp