Skuddpremie på rev er økt til 550 kr

Skuddpremien på rev økes i 2016 til kr 550 pr rev. Skuddpremiordningen finansieres av ulike lag og foreninger, mens kommunen står for organiseringa.

Rødrev

Skuddpremien finansieres i et samarbeid mellom Nordreisa sau og geit, Nordreisa sankelag, Nordreisa jeger og fiskelag, Reisadalen og Kildalen grunneierlag

Web levert av CustomPublish AS