Skuterløype Rotsundelv - Sikkajávri - og til stoppskilt mot Gievdnejárvi er nå åpnet. Vær oppmerksom på stein og følg stikking.

Rotsundelv - Sikkajávri - og til stoppskilt mot Gievdnejárvi er åpnet i dag 06.12.2018. 

Vært oppmerksom på at det stedvis kan være stein tett opp under snødekket langs traseen.

 

scooterløypestikking
Web levert av CustomPublish AS