Sonjatun barnehage startet opp som en privat en-avdelings barnehage i regi av stiftelsen Sonjatun i 1982. Nordreisa kommune overtok barnehagen fra Stiftelsen Sonjatun i 1991 og er en kommunal barnehage.

Fra høsten 2015 ble barnehagen redusert fra 4 avdelinger til 2 avdelinger og drives i dag som en to-avdelingsbarnehage med totalt 32 plasser. Begge avdelingene er 0 - 6 år. Avdelingene heter: Selje og Skierri.  

Skierri har siden høsten 2002 vært en samisk-norsk avdeling. Avdelingen jobber med å ivareta samisk kultur, språk og identitet. Resten av barnehagen vil også få mer innblikk i den samiske kulturen. Blant annet feirer hele barnehagen Samefolkets dag 6. februar.

Kontor, møterom og grupperom ligger på Bjørk.

Sonjatun barnehage sin visjon er: Sonjatun barnehage er en god barnehage for alle.