Spørsmål vedrørende eiendomsskatt

Kommunen har fått flere henvendelser om vi har lov til å ilegge eiendomsskatt på 7 promille på eiendommer som ikke har hatt eiendomsskatt tidligere.

skatteliste

Spørsmål vedrørende eiendomsskatt

Det er ikke første gangs utskrivning når kommunen utvider området for eiendomsskatt. Når kommunen har hatt eiendomsskatt på verker og bruk, er eiendomsskatt på andre eiendommer en utvidelse og ikke en nyutskrivning.

Kommunen har derfor anledning til å skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer med 7 promille av omsetningsverdi.

 

Eiendomsskattekontoret

Med vennlig hilsen Kjetil Hallen Rådmann 77770722 / 91803429

PS! Dette er også beskrevet i Ot. prp. nr 77 (2005-2006)

Web levert av CustomPublish AS