Kommunen ønsker å gi midler til de frivillige organisasjoner eller individuelle idrettsutøvere på internasjonale arenaer, som fremmer kommunens mål for Nordreisasamfunnet, beskrevet i hovedsatsingene; attraktivitet, folkehelse og økonomi. Tiltak som fremmer barn og unges aktivitetstilbud skal prioriteres.

Budsjett 2017: 51 000 kr.

Følgende arrangementer er tildelt støtte fra Nordreisa kommune for 2017:

 • St. hansturneringen, Nordreisa idrettslag, 23.-25.juni 2017. Tildeles kr. 20 000,-
 • Bakkebyturneringen, Bakkeby idrettsklubb, 3.-5. november 2017. Tildeles kr. 12 000,-
 • Reisastevnet, Nedre Nordreisa Skytterklubb, 25.-27. august 2017. Tildeles kr. 8 000,-
 • Dressurcupen, Ryttersportklubben NOR, juli/august 2017. Tildeles kr. 6 000,
 • Nordreisa Strongman Challenge, Kjartan Andreas Nygård, 27.mai 2017. Tildeles kr. 5 000,-

 

Søknad skal inneholde:

 1. Søknaden skal merkes: Søknad om midler fra post "Kommunale driftsmidler til næringsrettede tiltak", saksnummer: 2017/102.
 2. Navn på organisasjon/ tiltak.
 3. Org. nr
 4. Kontaktperson med telefon nr.
 5. Konto nr.
 6. Hovedmålgruppe.
 7. Nordreisa kommune har i kommende kommuneplanperiode tre hovedsatsinger; attraktivitet, folkehelse og økonomi. Tiltaket må støtte opp om dette. Beskriv aktiviteten og forventet effekter.

 

Behandling:

 • En søknadsrunde i året. Søknadsfrist 15. februar.
 • Tildeling og utbetaling av midler skjer innen 3 uker etter søknadsfrist.
 • Prioritering:
  1. Tiltak som fremmer barn og unges aktivitetstilbud.
  2. Tiltak som synliggjør kommunen og regionen i Nordkalotten, landet, landsdelen, fylket eller regionen, og på den måte bidrar til økt attraktivitet og bolyst.
  3. Tiltak som fremmer næringsinteresser, som f.eks. handel, produksjon og tjenester.
  4. Tiltak som fremmer folkehelsen.

Med lag og foreninger menes også individuelle utøvere som deltar i nasjonale eller internasjonale konkurranser med tilhørighet til kommunen.

Søknader sendes til Postmottak@nordreisa.kommune.no , per post: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9151 STORSLETT eller leveres personlig på servicetorget. Merk søknaden med saksnummer: 2017/102

 

Kontaktperson: Ida Wigdel, næringsutvikler. Telefon: 77 58 80 53. E-post: ida.wigdel@nordreisa.kommune.no