Storslett barnehage

storslett barnehage front

Storslett Barnehage er den eldste kommunale barnehagen i Nordreisa kommune og ble åpnet som Storslett Daghjem høsten 1974. I dag har barnehagen to avdelinger for barn fra 0 til 6 år. Avdeling Nasse Nøff har ni plasser 0-3 år og avdeling Knoll og Tott har 15 plasser 3-6 år.

Styrer: Kari Wara   Telefon: 775 88 390 

Adresse: Arnestad 4, 9151 Storslett.

Dersom du har spørsmål til barnehagen kan du sende mail til adr: storslett.barnehage@nordreisa.kommune.no

Web levert av CustomPublish AS