Storslett skole

Velkommen til Storslett skole
Skolen er en kombinert skole med mellomtrinn og ungdomstrinn, 5.-10. klasse. Skolen ligger i Storslett sentrum, adr Lyngsmark 8-10.

Skoleåret 2015/2016 har skolen ca. 290 elever .

Vi vil at alle skal føle seg trygge og trives på skolen vår. Det er derfor alles ansvar å vise omsorg og gi alle mulighet for å delta i fellesskapet.

Rektor: Stein Johnsen
Tlf. nr Storslett skole: 77 58 83 00

Link til Fronter fronter logo.jpg

Web levert av CustomPublish AS