kommunevaapen  2.png
Steinsviksanden
Storslett bru
Mollisfossen

Storslett skole

Velkommen til Storslett skole
Skolen er en kombinert skole med mellomtrinn og ungdomstrinn, 5.-10. klasse. Skolen ligger i Storslett sentrum, adr Lyngsmark 8 - 10.

Skoleåret 2012/2013 har skolen ca. 280 elever .

Vi vil at alle skal føle seg trygge og trives på skolen vår. Det er derfor alles ansvar å vise omsorg og gi alle mulighet for å delta i fellesskapet.

6. og 7. klassetrinn skoleåret 2012/2013
På grunn av ombygging av Storslett skole vil 6. og 7. klasse skoleåret 2012/2013 gå på avdeling Sørkjosen skole.
Kontaktperson ved denne avdelingen er Inspektør Tone Jensen.
Tlf nr avdeling Sørkjosen: inspektør Tone Jensen - 77588360, lærerrom – 77588363 / 77588364
Tlf. nr Storslett skole: 77 58 83 00
 

Link til Fronter fronter logo.jpg

Jeg vil...