21:53 Ny status fra Nordreisa kommunes kriseledelse på situasjonen rundt jord- og leirraset i Sørkjosen kommer i morgen mandag 11. mai ca. kl 09:00
Alle sperringer opprettholdes.
 
20:45 Oppdatert informasjon fra Troms Fylkestrafikk - Mandag 11.mai: Buss rute 160 fra Løkvoll 0645 innstilt.
Avgang mandag kl.0645 fra Løkvoll til Storslett er innstilt på grunn av omdisponert materiell som følge av raset i Sørkjosen.
I stedet kjøres avgang i rute 470 kl.0745 fra Birtavarre og videre kl.0810 fra Olderdalen til Nord Troms vg.skole på Skjervøy.
Elever fra Løkvoll vil bli kontaktet av skolen for alternativ transport til Birtavarre
 
19:58 Oppdatert informasjon fra Troms Fylkestrafikk - mandag 11.mai: Rutetilbud fra Alta/Storslett til Tromsø
Rute 160, avgang kl.0525 fra Storslett til Tromsø er innstilt på strekningen Storslett - Langslett. Ordinær rute fra Langslett kl.0545.
Rute 150, avgang kl.0705 fra Storslett til Tromsø er innstilt på strekningen Storslett - Langslett. Ordinær rute fra Langslett kl.0730.
Rute 150, avgang kl.1055 fra Alta til Tromsø er innstilt på strekningen Alta - Sørkjosen. Ordinær rute fra Langslett kl.1420.
Et reisealternativ til Tromsø er hurtigbåt rute 9 fra Burfjord kl.1520 til Skjervøy, ankomst Skjervøy kl.1740. Videre går det hurtigrute fra skjervøy kl.1830 til Tromsø med ankomst 2330.
Avganger på de lokale rutene som berører rasstedet, er innstilt på strekningen Langslett - Storslett.
Det pågår et arbeid for å få på plass passasjerbåt fra Sørkjosen/Oksfjord til Bakkeby med korresponderede bussavganger.
Troms Fylkestrafikk kommer tilbake i morgen med mer informasjon om mandag ettermiddag og dagene fremover.
 
19:44 Nytt telefon nummer til kriseledelsen i kommunen : 48 17 82 53
 
18:27 Nordreisa kommune takker KV Senja for bidraget og innsatsen i forbindelse med arbeidet knyttet til jordraset
KV Senja er avløst av KV Farm som vil fortsette arbeidet med innsamling og opptak av vrakgods i fjorden. Fartøyet "Torgeir" fra Skjervøy har ankommet med lenser og vil bistå i arbeidet med oppsamling av vrakgods.   

17:33 Oppdatert informasjon fra Nord Troms videregående om skoleskyss til Skjervøy i morgen mandag for videregående elever

Fra Kåfjorddalen kl.   0730
Fra Olderdalen kl.      0810
Til Skjervøy vg kl.      0915
Fra Skjervøy kl.          1600 (rute 155 som opprinnelig skal til Storslett)
Ankomst Birtavarre    1740
I tillegg jobber Nord Troms videregående skole med tilbud for elever fra Manndalen
 
17:21 Fjerning av vrakgods fra havneområdet er igangsatt
Opptak av vrakgods.JPG

 

 
16:32 Kystvaktskipet Farm er kommet og skal bistå med arbeidet av sikring og fjerning av vrakgods
 
16:10 Oppdatert informasjon fra Troms fylkestrafikk

Søndag 10.mai: Ekstra buss fra Sørkjosen til Tromsø kl.1715

Det settes opp buss fra Sørkjosen i dag kl.17:15 til Tromsø.
Bussen passerer Burfjord ca kl.1815 og videre via Alta, Finland og til Tromsø.
Det blir bussbytte i Alta, og turen fra Alta kjøres av turbuss med høy standard.
Vi beregner ankomst Tromsø ca kl.0330.
Dette vil være eneste rutetilbud til Tromsø for reisende på strekningen Storslett - Alta i dag og i morgen mandag, forutsatt at man ikke får på plass annet transportalternativ i løpet av mandagen.

15:49 Grunnboring er igansatt og vil pågå på strekket fra Ravnkloa til kloakkrenseanlegget
 
15:44 Tauverk og blåse er langt ut for å sikre vrakgods i havne området
Kystvaktskipet Senja har arbeidet hele dagen i dag med å samlet vrakgods. Lense er under utlegging nå for å forhindre at vrakgodset blir dratt ut på sjøen når sjøen feller.
 
15:08 Oppdatert informasjon fra Nord Troms Videregående skole
Skolen har vært i kontakt med Troms fylkestrafikk angående transport til skolen for elever som er på Skjervøy, i Kåfjord eller Rotsund området. Fylkestrafikk har ikke oversikt ennå over deres muligheter for transport av elever til skolested Skjervøy. Nord Troms videregående vil fortløpende oppdatere sin facebook side med mer informasjon. Elever som har mulighet til å møte på skolested Skjervøy gjør det. Elever som har mulighet til det møter på skolested Nordreisa, i morgen
Dersom det er videregående elever som trenger hjelp i forbindelse med overnatting eller annen hjelp i Nordreisa så må de ta kontakt med rektor Olaug Bergset  på mobil 92 01 26 01.
 
14.07 Oppdatert informasjon fra Troms fylkestrafikk
Informasjon spesielt for videregående skole elever som pendler nordover
Det blir satt opp bussavgang rute 150 fra Alta i dag kl.1545 til Storslett, som erstatning for opprinnelig avgang kl.1410 som er kansellert.
 
13.03 Oppdatert informasjon fra Troms fylkestrafikk
Søndag 10.mai: Rute 150 og 160 fra Tromsø til Storslett/Alta
Rute 160 kl.1500 og rute 150 kl.1600 fra Tromsø kjører ordinære ruter frem til Langslett vegkryss.
Fra Langslett og videre mot Storslett/Alta er turene kansellert.
Troms fylkestrafikk beklager de ulemper dette medfører.
 
12.59 Oppdatert informasjon fra Troms fylkestrafikk
Søndag 10.mai: Oppdatert reiseinformasjon rute 160
Et alternativ for reise inn til Tromsø i dag, er hurtigbåt rute 9 fra Burfjord til Skjervøy og videre derfra med hurtigbåt eller hurtigruta til Tromsø.
Avgang hurtigbåt rute 9 fra Burfjord kl.1400 til Skjervøy vil vente på bussen som kjører fra Storslett kl.1310. Hvis det er ledig kapasitet på båten, vil den kunne ta med passasjerer fra bussen.
Fra Skjervøy går hurtigbåt rute 3 kl.1710 til Tromsø, alternativt hurtigruta kl.1830.
 
12.46 Ungdomskoleelever fra Rotsundområdet- midlertidig undervisning ved Rotsundelv skole
Alle ungdomskoleelever bosatt i Rotsundområdet møter på Rotsundelv skole i morra 11.05.2015 kl 09.00. Alle foreldre vil også bli oppringt av rektor ved Storslett skole.

12.12 STRENGT FORBUDT Å BEVEGE SEG PÅ YTTERSIDEN AV SPERRINGER. Det er satt opp sperringer i Sørkjosen. Det er strengt forbud å bevege seg utenfor sperrebåndet. Området er ikke klarert av Statens vegvesen.

11.26 Bilder fra rasområdet, tatt fra helikopter i dag

Bildene er tatt av Statens vegvesen v/Øyvind Hellum

11.17 Helsetjenester for befolkningen i Rotsund, Bakkeby og Hamneidet. Hvis det er behov for helsetjenester, kan legekontorene i Kåfjord eller Skjervøy kontaktes.
De som bor på strekningen Langslettkrysset til Hamneidet kontakter Skjervøy kommune,  legekontor øyeblikkelig hjelp tlf  77 76 11 11 eller timebestilling lege 77 77 57 00.
De som bor på strekningen Langslettkrysset til grense Kåfjord kontakter Kåfjord kommune, legevakt 777 17577
Ved øyeblikkelig hjelp, ring 113.
 
11.01 Midlertidig scooterløyve
Det vil midlertidig være lov å bruke scooter fra Rotsund til Sørkjosen. Traseen som skal brukes er å følge scooterløypa fra Rotsund til Sikka og derfra over Sikka og skiløya ned til Sørkjosen skole. Hvis det er rein i området, bes det om å ta hensyn.
 
10.57 Båttransport forbi skadestedet
Kommunen får spørsmål ang om det blir satt opp båttransport forbi skadestedet ? Foreløpig svar er at det i samarbeid med Statens vegvesen jobbes med saken. Vi vil legge ut mer informasjon når det er avklart.
 
10.43 Endring av bussruter, melding fra Troms fylkestrafikk
Søndag 10.mai: – Reisealternativ Sørkjosen – Alta – Tromsø
Avgang rute 160 kl.1310 fra Storslett til Tromsø vil bli kjørt via Alta – Finland til Tromsø.
Bussen starter fra Sørkjosen kl.1310 – Burfjord kl.1410 – Alta ca kl.1530 og videre til Tromsø med beregnet ankomst kl.2400.
Avgangen kl.1410 fra Alta via Storslett til Tromsø er kansellert.
I stedet kjører denne bussen fra Alta kl.1530 via Finland til Tromsø. Ankomst Tromsø va kl.2400.
Fra Langslett vegkryss går rute 160 i normal rute kl.1330 til Tromsø.
Dette kan bli eneste transportalternativ fra Nordreisa og områdene nordafor i dag, da det p.t er usikkert om det er mulig å finne et alternativ til bussen som skulle kjørt fra Alta til Tromsø kl.1410.
Vi kommer med ny informasjon om dette så snart vi har en avklaring.
Ellers vil vi oppfordre reisende til å holde seg oppdatert ved å følge med på www.tromskortet.no  eller på vår facebook side Troms fylkestrafikk

09.00 Kystvaktskipet KV Senja er nå ankommet Sørkjosen for å bistå i arbeidet med å  undersøke området og sikre gjenstander.

08.15 Statens vegvesen sin geolog har ankommet Sørkjosen og har startet arbeidet arbeidet med å undersøke rasområdet. Tre hus og tre personer er så langt evakuert i området og det vurderes videre tiltak etter at geologen har gjort sine vurderinger.

Kommune har satt kriseledelse. Kontakttelefon er: 48 17 82 53

Informasjon om situasjonen vil bli oppdatert, så snart kommunen får nye opplysninger