Svangerskapsavbrudd

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Abortloven gir deg rett til å kreve abort innen utgangen av den tolvte svangerskapsuka (84 dager). Du kan selv søke om abort. Du trenger ikke henvisning fra fastlegen, du kan ta direkte kontakt med et sykehus som har gynekologisk avdeling.

  Når du kontakter lege, helsestasjon eller sykehus, må de vite dato for første dag i siste menstruasjon. Du trenger ikke begrunne valget ditt, og du velger selv om du vil motta veiledning eller råd.

  Legen skal informere deg om hvordan inngrepet gjennomføres og om eventuelle komplikasjoner som kan oppstå.

  Legen skal også gi deg informasjon om den støtten samfunnet gir hvis du ønsker det.

  Kriterier/vilkår

  Du tar selv den endelige avgjørelsen, såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det.

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Legetjenesten
  Telefon:77 58 81 00
  Postadresse:Postboks 174 9156 STORSLETT
  Besøksadresse:Sonjatunvegen 21 9151 STORSLETT
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-07-06 13:00
Web levert av CustomPublish AS