Tilretteleggingsprosjekter

Tilrettelegging for friluftsliv. Næring og trivsel.

Kvænnes friluftsområde - barnas naturpark 2009-2010

Nordreisa kommune har med gjennomført tilretteleggingstiltak i Kvænnes friluftsområde og reisautløpet naturreservat. Formålet har vært å legge til rette for miljøvennlig bruk og for forsterkning av slitte lokaliteter. Det er totalt brukt 1 mill kroner i området i 2009/2010. Tiltakene er gjennomført med støtte fra Fylkesmannen i Troms/Statens naturoppsyn, Troms fylkeskommune og verdiskapingsprogrammet "naturarven som verdiskaper".

 

Se sluttrapport her

Web levert av CustomPublish AS