Transporttjenester

Transporttjenesten (TT-kort) skal gi funksjonshemmede, som vanskelig kan benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet i kommune, for å kunne delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkningen. TT-ordningen skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden. Transportkupongene sendes ut to ganger i året.

Kontaktinformasjon er Hjemmetjenesten ved Sonjatun Helsesenter, telefon 77 77 08 30.
Web levert av CustomPublish AS