Undersøkelse om ungdom og rus våren 2011

Familiesenteret har våren 2011 gjennomført en undersøkelse blant kommunens 9. og 10. klassinger. Tema for denne var ungdommens rusvaner. Flere fagenheter i samarbeid, arrangerte et foreldremøte for ungdomsskolene 6. desember der resultatene ble presentert.
flasker

Nordreisas ungdom ligger noe over landsgjennomsnittet når det gjelder bruk av alkohol. Om lag 70 av 178 inviterte foreldre møtte på møtet, der det også ble presentert risikofaktorer, tegn og symptomer på rusbruk. Foreldre ble oppfordret til å være mer tydelig og sette grenser for ungdommene, som ofte trenger støtte til å stå i mot press. Kommunikasjon mellom foreldre med ungdommer er også viktig for å unngå møtesteder eller hjemme-alene-fester der det er rusmidler.

Det ble også satt i gang verving av frivillige til rusfrie tiltak. Oppstart av natteravnene er et av disse tiltakene. Lista fikk rundt 30 navn, men det trengs flere. Vi oppfordrer flere voksne til å melde seg.

Rapporten fra rusundersøkelsen finner du i sin helhet her

Kontaktpersoner angående rapport; Agnes Bjørgve og Elin Vangen, Familiesenteret 77 58 82 00
Kontaktpersoner frivillige; Hilde Nyvoll 91 80 71 30 og Mattis Nyheim 97 03 99 39

Web levert av CustomPublish AS