Utsatt søknadsfrist for SMIL- og dreneringstilskudd til 7. mai

Vi har utsatt søknadsfristen for tilskudd til SMIL-tiltak og drenering til mandag 7. mai. Dette for at søkerne skal få tid til å skrive gode søknader.

Drenering

Regelverket for SMIL-tilskudd finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke

Regelverket for dreneringstilskudd finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord

NLR Nord-Norge kan skrive søknad for deg. Kostnaden til dette blir regna med i den totale kostnaden for tiltaket. Ta kontakt med Ellen Reiersen på ellen.reiersen@nlr.no eller på 481 29 147.

Vi på landbrukskontoret kan også hjelpe deg med søknad. For å være sikker på at vi har tid når du kommer innom, ring Chris Dybvad på 77 58 80 47 og avtal tid. Ring også om du har spørsmål.

Web levert av CustomPublish AS