Varaordfører

Olaug Bergset (2)
Fakta om varaordføreren i Nordreisa:
Olaug Bergset (Sp)
olaug.bergset@tromsfylke.no
Tlf: 77787006
Mob: 92 01 26 01
Om varaordføreren
Olaug Bergset (Sp) ble valgt inn som varaordfører fra Senterpartiets valgliste 16.10.2015. Hun arbeider til daglig ved Nord-Troms Videregående skole som rektor, og er sauebonde med ca 120 sauer på sin gård i Sappen i Reisadalen.
 
Om varaordførervervet
Er ordføreren midlertidig borte fra kommunen må han eller hun selv varsle fra om fraværet vil føre til at vervet ikke kan utøves for en viss tid. Først etter at ordføreren har gitt slik varsel, til varaordføreren, politisk sekretariat og rådmannen, kan varaordføreren tre inn i ordførerens funksjon.
 
Varaordføreren trer inn i ordførerens sted når:
- ordføreren er sykmeldt i samme omfang som ordførervervet er fastsatt til,
- ordføreren på grunn av tjenestereise eller ferie er beregnet å være borte fra kommunen i mer enn én uke,
- det oppstår enkeltfilfeller hvor det kreves at det må handles raskt og det viser seg umulig for ordføreren å ivareta ordførerfunksjonene.

Ordføreren kan la seg representere av varaordføreren i representasjonsoppdrag og andre sammenhenger. I slike sammenhenger opptrer varaordføreren som
varaordfører og ikke som ordfører. Varaordfører er vara til ordfører i generalforsamlinger hvor ordfører deltar. I enkelte tilfeller kan varaordfører bli spurt om representasjonsoppdrag som varaordfører. 

Varaordfører er nestleder i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalg hvor ordføreren er leder. 

Web levert av CustomPublish AS