Voksenopplæring videregående

Ta utdanning mens du er i jobb!

Alle voksne som ikke har fullført videregående skole tidligere har rett til å få gratis utdanning på videregående skoles nivå, fra det året de fyller 25 år. Voksne som har videregående utdanning fra før kan bli tatt opp dersom det er plass. Søknadsfrist 1. mars.

vigo

Den fylkeskommunale voksenopplæringen i Nord-Troms er lagt til studieverksted ved Nordreisa videregående skole. Vi skal dekke Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord og Nordreisa kommune. Andre studioer kan brukes etter avtale og behov (Burfjord, Olderdalen, Skjervøy). 

Generell studiekompetanse
Vi tilbyr studieforberedende kurs som gir generell studiekompetanse. Fagene er norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og historie.

Teoridelen til ulike fagbrev
Yrkesfag:
Voksenopplæringen tilbyr opplæring i teorifag som fører frem til fagprøve. Teorifagene er helsefag, helsearbeiderfaget elevløp, renholdsoperatørfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, helseservicefaget, service -og samferdsel, transport- og logistikk, apotekertekniker, helsesekretær, tannhelsesekretær.

Forelesningene for alle kurs foregår i lyd-bilde studio ved Nord-Troms videregående skole, avdeling Nordreisa og avdeling Skjervøy.

Søknadsfrist er 1. mars for alle kursene. Kandidatene må registrere søknaden sin elektronisk på www.vigo.no . Ha MInID tilgjengelig for å kunne søke. Søkerveiledning vigo.

Kontaktinformasjon: Studieveileder Nord-Troms videregående skole Beate Rikardsen Jaatun, 92 23 25 09 / 777 87000 Epost: beate.rikardsen.jaatun@tromsfylke.no

Web levert av CustomPublish AS