Vannkran II

Låni vannverk settes i drift

Låni vannverk settes i drift fredag 05. november 2010.
Hus_liten

Eller har du kanskje en bolig som brukes som fritidsbolig?

Ligningsverdier for boliger

Kommunen har de siste dagene fått mange telefonhenvendelser angående ligningsverdi og -takst og vil derfor prøve å komme med noen utfyllende opplysnin...
skatteetaten

Informasjon fra Skatteetaten

Ny likningsverdi på boligeiendommer

I begynnelsen av september vil ca 2,4 millioner boligeiere få beskjed om å sende inn opplysninger om boligen sin til Skatteetaten. En ny metode for å ...

Tildelding av veinavn og offisielle adresser i Nordreisa kommune

Nordreisa kommune startet i februar 2010 opp med å tildele offisielle adresser i hele kommunen.
Skilt[1]

Husnummerskilt på bolig og bygning

Riktig adressenummerskilt og plassering er meget viktig for utrykningskjøretøy, taxi og andre som skal finne fram til deg. Feil eller mangler ved husn...
stengt vann_liten

Frosne vann- og kloakkledninger

Hittil har denne vinteren medført mange problemer med frosne vann- og kloakkledninger. Kommunale ledninger eies og driftes av Nordreisa kommune. ...
Web levert av CustomPublish AS