Beredskap

Tankvogn

Deltidsbrannvesen

Nordreisa har et deltidsbrannvesen bestående av 23 mannskaper inkludert ledelse. Det er kontinuerlig befalsvakt og maskinistvakt (vognfører), normalt to personer på vakt. På helligdager og i ferier økes beredskapen.

Arbeidsoppgaver

Innsatsstyrke ved brann

Brannkorpset rykker ut til alle typer branner, boliger, institusjoner, biler, skog / bråtebrann etc.

Trafikkulykker

Brannkorpset rykker ut til trafikkulykker etter behov.

Typiske arbeidsoppgaver kan være
- Frigjøring av personer, klipping og hurtigfrigjøring.
- Dirigering av trafikk.
- Bistå politi og ambulansetjenesten
- Rengjøring av veibane og opprydding.

Ulykker, redningsoppdrag

Brannvesenet bistår politi, ambulanse og redningstjenester ved forurensning, frigjøring, søk og annet.

Utstyr

Bilparken består av:

  • Tankbil Daf 85 vannkapasitet 14000 ltr
  • Mannskapsbil Volvo FL FAS vannkapasitet 2000 ltr
  • Mercedes Unimog vannkapasitet 2000 ltr
  • Vaktbil VW Vaktbil Careavelle.

På bilene er det en del forskjellig utstyr blant annet klippeutstyr for klipping av biler, hurtigfrigjøring, ekstra pumper, skogsbrannpumper med slanger, gassvernutstyr og utstyr for sanering/forurensning.

Ellers rekvireres det utstyr etter behov.

Web levert av CustomPublish AS