Kåfjord kommune Kvænangen kommune Lyngen kommune Skjervøy kommune Storfjord kommune
Gáivuotna/Kåfjord Kvænangen Lyngen Nordreisa Skjervøy Storfjord

Det er flere økonomiske fortrinn ved å bo og jobbe i Nord-Troms kommunene og Finnmark. Nord-Troms kommunene som vedtakene gjelder er Kåfjord, Kvænangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Karlsøy.

Les mer om Nord-Troms her: Nordtromsportalen

Nedskrivning av studielån

Alle som bor og jobber i Nord-Troms og Finnmark vil kunne få en årlig skattefri nedskrivning av studelånet på 10% av lånebeløpet og maksimalt kr 25.000 per år. Lånekassen fastsetter kravene som må være innfridd.

Lavere skatt

For skattytere i Nord-Troms og Finnmark er satsen 24,5%. Dette er 3,5% lavere enn resten av landet. Alle som er bosatt i Nord-Troms og Finnmark får et inntektsfradrag for alminnelig inntekt på kr 15.000 (Klasse 1) eller kr 30.000 (Klasse 2). Toppskatten for trinn 1 er 7% noe som er 2% lavere enn resten av landet.

Mer i barnetrygd

Finnmarkstillegget som gjelder for Nord-Troms og Finnmark er per barn kr 320 i måneden  eller kr 3840 per år. Avviklet fra og med april 2014.

Fritak for el-avgift på forbruk

Ingen arbeidsgiveravgift

Det er fritak for arbeidsgiveravgift for de fleste virksomheter som er lokalisert i en kommune i Nord-Troms eller Finnmark.