Åpningstider

Rådhuset    

Nordreisa Helsestasjon

Telefonnummer 775 88200
Telefontid mandag til torsdag kl. 08.30-14.00, fredag stengt. 

Helsestasjonen er åpen fra mandag til fredag kl. 08.00-15.00

Resepsjonen er betjent mandag til torsdag

 

Åpen barnehage

Er åpen på torsdager kl 10.30 - 13.30   (0 - 1 år)

 

NAV-Nordreisa

Fra og med 03.09.18 har NAV-kontoret i Nordreisa åpningstid for «drop-in» (ikke planlagte henvendelser) mellom kl.12.00 – 15.00 tirsdager og torsdager.
Mandager, onsdager og fredager er NAV Nordreisa stengt for «drop-in», men tilgjengelig for planlagte møter avtalt på forhånd.

Mange tjenester ved å kontake NAV på internett og telefon:

Den nyeste og mest oppdaterte informasjonen om dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, foreldrepenger og de andre rundt 50 statlige ytelsene i NAV, finnes ikke lenger i NAV- kontoret, men på www.nav.no Enkelte tjenester har også egne Facebook-sider. Et eksempel på det er NAV Foreldrepenger. I tillegg har NAV en eksperttelefon på tlf.nr. 55 55 33 33 som er den beste å ringe om statlige ytelser. Du kan også få generell informasjon om økonomisk sosialhjelp.
Du får også veiledning i bruk av www.nav.no  via telefon når du sitter foran din pc i tiden 08.00-15.30 mandag – fredag.

Legeseksjonen

Hele året:  kl. 08:00 - 15:30

Fysikalsk avdeling 

Hele året: kl. 08:00 - 15:30

Sonjatun (helse- og omsorgsadministrasjon og hjemmesykepleien)

Fra 01.10. - 31.03.: kl. 08:00 - 16:00
Fra 01.04. - 30.09.: kl. 08:00 - 15:00
 

Nordreisa bibliotek

Mandager og onsdager: kl 10:00 - 18:00
Tirsdager, torsdager og fredager: kl 10:00 - 15:00
 

Nordreisa svømmehall

Mandager og torsdager:
Familie: kl 17:30 - 18.30
Familie: kl 18:45 - 19:45
Voksne: kl 20:00 - 21:00
Voksne ► over 16 år
Barn (alene) ►over 10 år
Stengt i perioden 1. mai - 30 september.
 
Web levert av CustomPublish AS