Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste kommunale organet. Kommunestyret treffer vedtak på vegene av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller deligasjonsvedtak.

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

Sakspapier til kommunestyremøte i 2021 - innkallinger og protokoller

Representanter i kommunestyret for perioden 2019-2023

Direktesending på live-tv av kommunestyremøter

Arkiv - sakspapirer fra kommunestyremøter fra perioden 2009-2020

 

 

Web levert av CustomPublish AS