Eldrerådet

Eldrerådet er et særlovsorgan og en lovbestemt del av det kommunale system, og ble opprettet for å ivareta eldres interesser

Reglement for eldrerådet

 Utdrag fra reglementet:
"Eldrerådet skal forelegges alle kommunale saker som angår eldres levekår før beslutning foretas i kommunen. Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen.
 
Det kan ikke tas opp enkelttilfeller som angår enkeltpersoner i møtene, men rådet vil være behjelpelig med å finne fram til den rette instans som har avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker.
 
Leder og sekretær skal i samråd sørge for at saker som har betydning for eldrerådet blir behandlet.
 
Eldrerådet skal ha følgende saker til uttalelse:
  • Sektorplaner med interesse for eldre
  • Andre saker som tiltaksplaner og tiltak i helsesektoren, i hjemmetjenesten, behov for intuisjonsplasser og trygdeboliger, transporttilbud i kommunen, boligprogram, saniferdselssaker, kulturtiltak og kommunale avgifter.
Eldrerådet har møte- og talerett i alle kommunale utvalg som behandler saker i henhold til §2.
 
Eldrerådet skal hvert år utarbeide en melding om virksomheten sin. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.
 

Eldrerådet 2019 - 2023

Faste medlemmer                                                      personlig varamedlem
Tanja Birkeland (Sp)                                                  Jonny Henriksen (Frp)
Tore Yttregaard (H)                                                    Margit C. Myrvang (H)
 
Nordreisa pensjonistforening:
Fast medlem                                                              personlig varamedlem
Marit Føre                                                                  Borghild Wilhelmsen
Nils Benjaminsen                                                       Eva Margrethe Gamst
 
Postens pensjonistforbund:
Fast medlem                                                              personlig varamedlem
Ella Halvorsen                                                           Tove Ringstad
 
Leder: 
Nestleder: Marit Føre

2020

    Mars      September       Oktober    Desember    
Innkalling 4 2          6       10  
Protokoll 4 2          6       10  

2019

Innkalling 11.2.19 Protokoll fra møtet 11.2.19
Innkalling møte 28.5.19 Protokoll fra møte 28.5.19
Innkalling til møte 16.9.19 Protokoll fra møte 16.9.19

 

SAKSPAPIRER 2018

Innkallinger Protokoller
12.3.18 12.3.18
11.6.18 11.61.8
10.09.18 10.09.18
05.11.18 05.11.18

SAKSPAPIRER 2017

Innkallinger Protokoller
6. juni 2017 6.juni 2017
12.desember 2017  

 

Web levert av CustomPublish AS