Skolefritidsordningen - SFO

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid for barn fra 1. til 4. trinn, samt barn med spesielle behov fra 1. til 10. trinn for elever i grunnskolen. Eleven må være bosatt i kommunen.

Kontakt skolen som har tilbud om SFO.

NB!
Foreldre må søke om ny plass for hvert enkelt skoleår.
SFO
Web levert av CustomPublish AS