Offentlig spørretid/tematid i kommunestyret

Dersom innbyggere har spørsmål og synspukter i ulike saker, kan det rettes skriftlig spørsmål til ordføreren.

 

Offentlig spørretime/tematid i kommunestyret – Reglement

Hensikten med dette er å slippe til innbyggerne med spørsmål og synspunkter i ulike saker, og gjennom det forsøke å skape et større engasjement blant folk flest.

Spørretimen er tenkt gjennomført før møtet settes i kommunestyret.

Reglement for offentlig spørretid/tematid i kommunestyret:

1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretid i møtesalen.

2. Spørretiden utløper når det ordinære kommunestyremøtet settes på det kunngjorte møtetidspunkt.

3. Alle personer bosatt i Nordreisa kommune kan stille spørsmål. Kommunestyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere.

4. Rettes spørsmålet til kommunestyret avgjør ordføreren, eventuelt i samråd med gruppelederne, hvem som skal svare.

5. Spørsmål skal være innlevert skriftlig til ordføreren innen kl 12.00 dagen før møtedagen

6. Spørsmåla bør gjelde kommunale forhold

7. Etter at spørsmålet er blitt besvart, gis det adgang til 2 korte replikker mellom spørrer og den som svarer på spørsmålet (2-3 min.)

8. Oppstår det tvil om tolkingen av disse retningslinjer, avgjør ordføreren dette.

Vedtatt i Kommunestyret 19.02.04, sak 0026/04

Spørsmål kan sendes til: postmottak@nordreisa.kommune.no

Sakspapirer til kommunestyret finner dere ved å klikke her

Web levert av CustomPublish AS