Redusert sommervedlikehold vei gir ulemper

På grunn av Nordreisa kommunes økonomiske situasjon, er sommervedlikehold av kommunens veier redusert.

vei

 

Veivedlikeholdet vil ivaretas med de personellressurser og den maskinparken kommunen disponerer. Innkjøp av tjenester og materiell vil begrenses så langt som mulig.
Redusert vedlikehold vil gi dårligere kjøreforhold og redusert trafikksikkerhet. Alle trafikanter oppfordres til å tilpasse sin ferdsel til kjøreforholdene på de enkelte veiene. Vi oppfordrer særlig bilister til å vise hensyn til myke trafikanter.
Reduksjonen i veivedlikeholdet vil publikum merke på følgende områder:
-          Mer støvplager på grusveier, salting prioriteres i boligområder
-          Mindre høvling av grusveier
-          Mindre lapping av asfaltdekker
-          Ingen skifting av stikkrenner, eller utbedring av dumper i vei
-          Ytterligere reduksjon i vedlikehold av veiskilt
Web levert av CustomPublish AS