Logoped

Logopeden jobber 50 % stilling med barn. For voksne gis et privatpraktiserende tilbud.

Arbeidsområdet er gjennom undervisning og behandling, arbeide til beste for mennesker som har vansker med språk, språklige symboluttrykk, stemme eller svelging. Ved behov for hjelp er det viktig å komme tidlig i kontakt med logoped. Dette kan for eksempel gjøres gjennom helsestasjonen, barnehage, skole, PPT, Voksenopplæringssenteret, sykehus, fastlege eller privatpraktiserende logoped.

Alle barn som skal ha oppfølging av logoped, må først henvises til PPT for sakkyndig vurdering av behovet.

Web levert av CustomPublish AS