Valg av samarbeidsutvalg for barnehager og skoler 2016-2019

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ, hvor alle parter i skolen og barnehager skal være representert.

Foreldre med barn

2016/59

Samarbeidsutvalg barnehager og skoler 2016-2019

Vedtak Nordreisa kommunestyre PS 9/16:

Nordreisa kommunestyre oppnevner en kommunerepresentant med vara til:

Samarbeidsutvalget ved Storslett skole 2016-2019

Fast representant                                 Vara representant

Per Sverre Moen (H)                           Helga J Wigdel (Sv)

Samarbeidsutvalget ved Moan skole 2016-2019

Fast representant                                 Vara representant

Tore Elvestad (Ap)                             Davida Olsen (Krf)

Samarbeidsutvalget ved Rotsund skole 2016-2019

Fast representant                                 Vara representant

Tor Arne Isaksen (Krf)                       Marit F. Aarsand (Ap)

Samarbeidsutvalget ved Oksfjord oppvekstsenter 2016-2019 (Skole og barnehage)

Fast representant                                 Vara representant

Øystein Jensen (H)                             Torbjørn Johansen (H)

Styret ved Straumfjordnes skole 2016-2019

Fast representant                                 Vara representant

Brynjulf Blixgård (Ap)                       Hilde Nyvoll (Ap)

Styret ved Reisa Montessori skole 2016-2019

Fast representant                                 Vara representant

Birgit Nielsen (Sv)                              Peter Vang (Krf)

Høgegga barnehage 2016-2019

Fast representant                                 Vara representant

Karl Gunnar Skjønsfjell (H)               Guro Nordgaard Siri (H)

Storslett barnehage 2016-2019

Fast representant                                 Vara representant

Ingvil B Andresen (Krf)                     Mattis Nyheim (Mdg)

Sonjatun barnehage 2016-2019

Fast representant                                 Vara representant

Svein Erik Falk (Sv)                           Ann Kristin Thorheim (Frp)

Leirbukt barnehage 2016-2019

Fast representant                                            Vara representant

Marius Johansen (H)                                      Tanja Birkeland (Sp)

Sørkjosen barnehage 2016-2019

Fast representant                                            Vara representant

Trond Ove Holmgren (Ap)                             Glenn Pedersen (Mdg)

De private barnehagene velger selv om de vil benytte seg av utpekt kommunerepresentant for perioden 2016-2019:

Fast representant                                            Vara representant

Leder av oppvekst- og kulturutvalget             Nestleder i oppvekst- og kulturutvalget

Siv Elin Hansen (Sv)                                                       Tore Elvestad (Ap).

Web levert av CustomPublish AS