Digital post til virksomheter/lag og foreninger

Vi sender også digitalt til alle som har et organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Dette gjelder firma, virksomheter, lag og foreninger. Forskjellen er at disse ikke kan velge digital postkasse selv, men er lovpålagt å bruke Altinn og kan ikke reservere seg mot digital forsendelse.

Det er vanligvis leder som er registrert som bruker i Altinn, men posten håndteres ofte av andre. Det er da viktig å gi tilgang til rette vedkommende. Det er også viktig at det er registrert mobilnummer eller e-postadresse for varsling om post i Altinn.

Her er veiledning for oppsett av varslingstjeneste og tilgangsstyring i Altinn.

Lag og foreninger oppfordres på det stekeste å registrere seg inn i Frivillighetsregisteret, og for at en enhet skal kunne registreres i Frivillighetsregisteret, må den være registrert i Enhetsregisteret.

 

Web levert av CustomPublish AS