Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune skal arbeide etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet.

Rådet for funksjonshemmede i Nordreisa kommune skal arbeide etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet. Rådet skal kunne medvirke i kommunale plan- og utviklingsprosesser slik at funksjonshemmendes forhold kan blir ivaretatt, og slik at ”FN’s standardregler for like mulighet for mennesker med funksjonshemninger” kan følges opp på lokalplanet. Dvs. at Nordreisa blir en kommune for alle – universelt utformet
samfunn.

Klikk her for reglement for rådet for funksjonshemmede

 

Rådet for funksjonshemmede 2019-2023

Politiske representanter
Faste representanter                           personlig varamedlem
Hans Halden (Ap)                               Fred Erlend Rundhaug (Sv)
Birgit Nielsen (Sv)                              Nina Benjaminsen
                                   
LHL Nordreisa:
Fast representant                                 personlig varamedlem
Ingar Elvebakken                               Margaret Reiersen
 
Nordreisa revmatikerforening:
Faste representanter                           personlig varamedlem
Unni Johansen                                    Arvid Tvedt
Harry Kristiansen                                Hedvig Bjørklund
 
Leder: Birgit Nielsen (Sv)
Nestleder: Harry Kristiansen

Møtepapirer

Klikk på møtedato for nedlasting av sakspapirer

2020

              Juni                  Oktober                November                                             
Innkallinger           11 30        23    
Protokoller                  11        23    

2019

  Februar Juni    
Innkallinger 12.2.19 5.6.19    
Protokoller 12.2.19 5.6.19    

2018

  Jan Mai November
Innkallinger 26 29 28
Protokoller 26 29 28

 

  2017
Innkallinger 6.juni 4.desember
Protokoller 6.juni  
 
 
 
 
Web levert av CustomPublish AS