Åpent informasjonsmøte for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem på Taket Kafe i Sørkjosen onsdag 31.05.17 kl 19-21

Fosterhjem barn i sand

Fosterhjemstjenesten i Tromsø arrangere åpent informasjonsmøte om fosterhjem på På Taket Kafe onsdag 31. mai fra kl. 19-21. Du får nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Du binder deg ikke til noe ved å delta på et informasjonsmøte.

Rådgivere fra fosterhjemstjenesten orienterer om fosterhjemsarbeid og svarer på dine spørsmål om hva det innebærer å ta på seg en fosterhjemsoppgave. 

Dette får du vite mer om:

  • Hvem er fosterbarna?
  • Hvorfor må barna flytte fra foreldrene sine?
  • Hvem kan bli fosterforeldre?
  • Hvordan blir du fosterforelder?
  • Hvem må du samarbeide med?
  • Økonomi og rettigheter
 
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Region nord
Sentralbord: 46615500

 

Web levert av CustomPublish AS