DAGSORDEN FOR ÅPENT MØTE TORSDAG 3. MAI KLOKKA 10.00 – 14.00 (FORMANNSKAPSSALEN, KOMMUNEHUSET)

 

10.00 Åpning av møte ved sektorleder Dag Funderud: Hva er en landbruksplan? Hvorfor trenger vi en landbruksplan?

10.15 Innledning til gruppearbeid, ved Dag Funderud: Hva er de største utfordringene for landbruket i Nordreisa?

10.30 Gruppearbeid: Hva er de største utfordringene for landbruket i Nordreisa?

11.00 Felles oppsummering av gruppearbeidet

12.15 Lunsj

12.45 Innledning til gruppearbeid, ved virksomhetsleder May Halonen: Hvilke tiltak må til for å overvinne utfordringene for landbruket i Nordreisa?

13.00 Gruppearbeid: Hvilke tiltak må til for å overvinne utfordringene for landbruket i Nordreisa?

13.30 Felles oppsummering av gruppearbeidet

 

 

Vi håper flest mulig kan komme på dette viktige møtet som skal peke ut framtida for Nordreisa-landbruket!