Servicetorget Rådhuset: 

23.12.19 Åpent 08:00 - 16:00                                      
24.12.19 Stengt 
27.12.19 Åpent 10:00 - 14:00 
30.12.19 Åpent 10:00 - 14:00
31.12.19 Åpent 08:00 - 12:00 
03.01.20 Stengt (VI-dagen) 

Stab - hjemmetjenesten:

23.12.19 Åpent 08:00 - 15:00 
24.12.19 Stengt 
27.12.19 Åpent 10:00 - 14:00 
30.12.19 Åpent 10:00 - 14:00 
31.12.19 Stengt 

Halti:

27.12.19 Åpent 11:00 - 14:00 
Biblioteket er åpent 
Kl.12:00 Frost 2 på Nordreisa Kino 

29.12.19 Nordreisa Kino 
Kl. 17:00 Frost 2 
Kl. 19:30 Star Wars 

NAV Nordreisa: 

23.12.19 Åpent 10:00 - 12:00 
24.12.19 Stengt 
30.12.10 Åpent 10:00 - 12:00 
31.12.19 Stengt
02.01.20 Åpent 12:00 - 15:00
 

Viktige telefoner anlegg/drift:

Brøytevakt - sentrum Tlf: 990 98 468
Brøytevakt - Reisadalen  Tlf: 400 34 774
Vann- og avløpsvakt  Tlf: 905 69 989

 

Legekontoret: 

Åpningstider:   
24.12.19 Stengt 
25.12.19  Stengt 
26.12.19 Stengt 
27.12.19 10:00-15:00 
28.12.19  Stengt 
29.12.19  Stengt 
30.12.19 10:00-15:00
31.12.19 Stengt 
01.01.20 Stengt 
02.01.20 Vanlig åpningstid 
03.01.20  Stengt (VI-dag) - kun øyeblikkelig hjelp
Viktige telefoner:   
Legekontoret  Tlf: 7758 8100
Jordmor - døgnvakt  Tlf: 7758 8126
Ved øyeblikkelig hjelp  Tlf: 116 117 / 113