Jula er lesetid for mange. Bilblioteket har vanlig åpningstid fram til 23. desember. Åpningstidene for Nordreisa Nordreisa bibliotek / Halti jula 2008 er

  • Julaften Stengt
  • Mangdag 29.12  kl 10.00  - 14.00 
  • Tirsdag 30.12 kl 10.00 - 14.00
  • Nyttårsaften Stengt

Vanlige åpningstider f.o.m. fredag 2. januar

Vi ønsker alle våre lånere en riktig god jul og et godt litterært nytt år!

Hilsen Nordreisa bibliotek.