Ordinær pris er Kvenske personnavn kr 350 og Finske stedsnavn kr 250.

Bøkene er i salg på Servicetorget på kommunehuset, Halti, Reisa bok og papir på Storslett, samt  Kronebutikken i Sørkjosen.