Årets tilbud om influensavaksinering på Nordreisa Familiesenter, fredag 27.10.17 og 03.11.17 mellom klokka 09.00 og 14.00.

vaksinasjon

Årets tilbud om influensavaksinering i Nordreisa kommune er på Nordreisa Familiesenter, Flomstadveien 10.

Tidspunkt  er fredag 27.10.17 og 03.11.17 mellom klokka 09.00 og 14.00.

 

Pris for influensavaksinen er 150 kroner og for pneumokokkvaksinen 400 kroner.

Kun kontant betaling.

 

Målgrupper for influensavaksinasjon 2017/18

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

Alle fra og med fylte 65 år
Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
Barn og voksne med:

diabetes mellitus, type 1 og 2
kronisk lungesykdom (inkludert astma)
kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
kronisk leversvikt
kronisk nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
nedsatt immunforsvar
svært alvorlig fedme (KMI over 40)
annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

Helsepersonell som har pasientkontakt
Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Web levert av CustomPublish AS